بایگانی برچسب: s

طرز ساخت هولوگرام

طرز ساخت هولوگرام کلیشه یا مسترهولوگرام ,”Master Hologram”

طرز ساخت هولوگرام

بعد از آماده سازی طراحی ، فایل خروجی آماده شده را به دستگاه لیزر که معمولا برای برچسب های هولوگرام های تجاری دستگاه دات ماتریس می باشد می دهیم.ابتدا دستگاه دات ماتریس را تنظیم کرده و شیشه فوتورزیست را در برابر بازوهای x و y لیزر قرار می دهیم .

شیشه فوتورزیست شیشه ای است.که با ماده شیمیایی پوشانده شده.که در صورت تابش لیرز برروی آن تاثیرات لیزرحکاکی و یا ذخیره شود بعد از تابش نقطه ای ماتریسی X و Y لیزر بروی شیشه در اتاق کاملا تاریک و ایزوله نسبت به لرزش و حتی صدا ، شیشه را در آز مایشگاه نقره کاری کرده و در تانک های مخصوص الکتروفرمینگ که محتویات نیکل دارند می گذاریم .تا ورقه ای از جنس نیکل با طرح رنگین هولوگرام را ایجاد کنیم . طرز ساخت هولوگرام  طرز ساخت هولوگرام طرز ساخت هولوگرام .

تا این مرحله ما توانستیم با لیزر روی شیشه حکاکی و طرح را توسط نقره کاری و تانک الکتروفرمینگ به صفحه ای از جنس نیکل انتقال دهیم حال یک هولوگرام تکی به اندازه ۲*۲ یا ۳*۴ و .. با توجه به طرح شما داریم که به این مستر تکی و اولیه هولوگرام می گوییم .

طرز ساخت هولوگرام

برای تولید زیاد برچسب هولوگرام نیاز داریم هولوگرام تکی را در صفجه ای ۱۶*۱۶ سانتی متری با فواصل کم قرار دهیم تا برای تولید مقرون بصرفه و سریع باشد مثلا اگر هولوگرام شما مربع ۲ سانتی باشد می توان ۷ تا در عرض و ۷ تا در طول با فاصله ۱٫۵ میلیمتری ایجاد کرد .

حال برای ایجاد این باید از مستر اولیه یک لایه نازک تر تهیه کرد تا بتوان بروی قالب ریکمباینینگ ببندیم پس دستگاه.ریکمباینینگ وظیفه چیدمان هولوگرام تکی در کنار هم را دارد . حال یک لایه نازکتر از جنس نیکل را روی قالب بسته و با فشار چندین تن دستگاه بروی یک صفحه پی سی طرح انتقال یافته این کار با تنظیمات.و چیدمانی که شما برای دستگاه مشخص کردید. ادامه دارد تا در نهایت یک صفحه با ۴۹ طرح تکراری در ۷ ردیف و ۷ ستون دارید . دوباره انرا داخل تانک الکتروفرمینگ قرار داده تا در نهایت یک صفحه مشابه اما.از جنس نیکل زخیم داشته باشید که آنرا کلیشه یا مستر تولید هولوگرام می نامیم . طرز ساخت هولوگرام طرز ساخت هولوگرام  طرز ساخت هولوگرام

برای شروع تولید باید از این مستر هولوگرام یک لایه نازک که قابل انعطاف باشد در تانک الکتروفرمینگ تهیه کنیم که اصطلاحا شیم تولید نام دارد ، که برای حکاکی طرح بروی فویل روی دستگاه امباس که این وظیه را بعهده دارد ببندیم .

نکات قابل توجه :

طرح حکاکی شده برروی شیشه و پی ماندگار نمی باشد پس مستر تکی و مستر تولید اصلی قابل ارشیو کردن هستند
هر کدام از مراحل تانک الکتروفرمینگ از ۳ تا ۶ ساعت و برای شیم از ۱ تا ۲ ساعت زمانبر است و بخاطر حساسیت این تانک بخاطر محلول شیمیایی امکان دوباره گرفتن است .
تمام مراحل بسیار حساس و با دقت زیاد باید انجام بگیرد.و هر مرحله امانت دار مرحله بعد است.و اگر در یکی از مراحل دقیق انجام نشود تمام مراحل خراب و از کیفیت هولوگرام شما کاسته خواهد شد ( این به دلیل انتقال است در مسترگیری ما فقط یکبار تابش لیزر و بقیه مراحل انتقال است).طرز ساخت هولوگرام طرز ساخت هولوگرام طرز ساخت هولوگرام 
مراحل بعدی برای تولید به ترتیب امباسینگ ، چسب زنی یا کتینگ ، برش یا دایکاتینگ است لطفا مشاهده فرمایید .

%d9%be%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85 %d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9 %d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%b2%d9%86%db%8c %d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%da%a9%d8%a7%da%a9%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85 %d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%a8%d9%84 %d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%da%a9%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c %d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3 %d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85 %d8%b4%db%8c%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af %d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%aa%da%a9%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85